Powszechnie znany fakt, iż podstawą dochodu każdego przedsiębiorstwa są sprzedaż i obroty. Im większa sprzedaż, tym większy dochód.

Działalność agencyjna polega na działaniu w imieniu Państwa

W Państwa imieniu  pomagamy odnaleźć, kupić lub sprzedać towar  na wschodnich rynkach. Przy czym najważniejszym atutem jest to, że polski eksporter sprzedaje towar ostatecznemu klientowi bez pośredników.

Innymi słowy działamy jako bezpłatny dział sprzedaży/zaopatrzenia. Bezpłatny dla tego, że nie pobieramy żadnych opłat za naszą pracę, w przypadku, gdy nie doszło do kupna/sprzedaży.

Czyli, jeżeli wykonaliśmy swoją pracę, a Państwo nie otrzymali zysku ze sprzedaży, lub nie zaoszczędzili przy kupnie, to nie pobieramy żadnych opłat i prowizji.

Najważniejsze zalety przy współpracy agencyjnej:

  • Łatwość zbytu i pozyskiwania nowych klientów na rynkach wschodnich.
  • Minimalizacja kosztów związanych z podpisaniem kontraktów za granicą.

Również po prostu musimy powiedzieć o najważniejszym naszym atucie.

Podejmując decyzję o współpracy, Państwo macie do czynienia z Polską wiarygodną firmą, a nie, jak to często bywa, z niewiadomą firmą ze Wschodu. Natomiast nasza wiedza o zasadach działania na tych rynkach nie pozwoli popełnić błędów.

Zapraszamy do współpracy producentów i eksporterów z Polski i innych państw UE, którzy są zainteresowani w sprzedaży swoich towarów lub zaopatrzeniu się  na wschodnich rynkach.